อีสานติงนองนอย - บรรเจิด ทองแท้

[MEDIA]
[wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/10.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%CD%D5%CA%D2%B9%B5%D4%A7%B9%CD%A7%B9%CD%C2.wma[/wma]
[/MEDIA]
_________________________________________________