เพลงประกอบพิธีแต่งงานแบบเขมรตอนส่งตัวเข้าหอ
[GFLASH]http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7466532847738542164&hl=en[/GFLASH]

เพลงพระทอง
โอ้พระทองพี่เอยเดินตามมเหสี
เดินตามน้องหญิงเข้าไปในห้อง
หมอน ผ้าโฮล เตียงนอน ผ้าสไบ เสื่อ มุ้ง หมาก พลู บุหรี่ หญิงเตรียมไว้บำรุง
เดินเข้าไปในห้องสองคนกันน้องหญิง
ผลไม้ใหม่ ๆ ใส่เต็มพานเงิน น้องยกขึ้นส่งให้พี่ .....

แปลได้เท่านี้ครับ ...ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยครับ...
เด็ก ต.เขวาสินรินร์