ลายคนหลงเกาะ - อาจารย์สมบัติ สิมล้า (เทพแห่งแคน)
[wma]http://baanmaha.us/jolo/CAN/001.wma[/wma]