เมื่อท่านเข้าสู่ แผงควบคุมส่วนตัว ให้ท่านคลิกที่ แก้ไขตัวเลือก

หรือคลิกที่นี่ http://www.baanmaha.com/community/pr...do=editoptions

ให้ท่านเลื่อนลงมาที่ แถบการปรับแต่ง ข้อความและการแจ้งเตือน

ถ้าท่านไม่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกระทู้ของท่าน

ให้เลือกไม่รับการแจ้งเตือน ตามภาพน่ะครับ วิธีการยกเลิกระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ ในกระทู้ของท่าน
วิธีการยกเลิกระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ ในกระทู้ของท่าน