มาฮอดแล้วกลางดงพงป่า กลิ่นมาราดอกไม้หอมยั่วทั่วดง
ได้มาเดินชมด้าว ไพรพนาดอกไม่ป่า
จุมมาราดอกไม้ งามต้องกะผ่องหอม
พวงพยอมหอมแท้ รวยกลิ่นหอมไกล
พงไพรแดนลำดวน มวนพฤกษานานาไม้
ปานมาลัยสายสร้อย ย้อยยวงพวงผสม
มาดอมดมพวงสา สุขอุราในวันนี่
ดอกขาวสีแจมส้ม เหลืองแดงแต้มม่วงอ่อน
เพินเอิ้นดอกรักซ้อน หรือแมนเอิ้นดอกไม้หยัง
มองไปทางขวาซ้าย ดอกไม้กลิ่นหอมหวน
ยิ่งกว่าสวนอยู่ในวัง มาซ่างงามเอาแท้ งามหลายกะยังว่า