หมอลำไทเลย : สุดโก้ เจียระไน

[MUSIC]http://baanmaha.hopto.org/upload/file/02-Sudko_NumUdorn.wma[/MUSIC]