บักดำ : สุดโก้ เจียระไน

[MUSIC]http://baanmaha.hopto.org/upload/file/03-Sudko_NumUdorn.wma[/MUSIC]