เต้ยบ่ค่อยพอดี : ส. สุรไกร

[MUSIC]http://baanmaha.hopto.org/upload/file1/02_Tuey_Bor_Koy_Por_Dee_NumUdorn.wma[/MUSIC]