กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ บ่าวคนเดิม
เอ่า..ซิประกวดเทียงนา นำติอาว....ซิได้ตั้งหัวข้อให้ใหม่

ตั้งให้ใหม่แนหัวหน้า