วันนี้ต้นแคร์ของคุณ ออกดอกแล้วหรือยัง


เวลามีปัญหา เวลามีเรื่องกระทบกระทั่งกัน
เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นบ้างไหม?
เคยคิดถึงใจเขา - ใจเรา หรือไม่ ?
ช่างมันฉันไม่แคร์ หรือ เขาไม่มีค่าพอให้เราแคร์ !
แคร์ความรู้สึกคนอื่นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอ แต่เป็นเรื่องอ่อนโยน
มิใช่เรื่องแข็งกระด้าง แต่เป็นเรื่องจิตใจที่แข็งแกร่ง
มิใช่เรื่องพ่ายแพ้ แต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
เธอง้อฉันก่อนสิ ! ต่างคนต่างรอ สุดท้ายก็จะเป็นศิลามนุษย์


เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น เราจะเริ่มเป็นคนที่อ่อนโยน
เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น
เราจะปรับตัวก่อน
เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น เราจะขอโทษเป็น
เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น เราจะยอมแพ้โดยง่ายดาย
เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น


สุดท้ายคนอื่นก็จะต้องกลับมาแคร์คุณ………
ต้นแคร์เมื่อปลูกแล้วอย่าให้โตเองโดยธรรมชาติ
แต่เจ้าของชีวิตต้องรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอ
ต้นแคร์ไม่มีในหัวใจของคนแข็งกระด้าง
แคร์คนอื่นเขาบ้าง ให้ความอาทรเป็นดั่งสายธารหลั่งไหลฉ่ำชื่น
แล้วเราจะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตใจดีงาม มีเสน่ห์
แล้วทุกวันนี้ล่ะ คุณดูแลต้นแคร์ของคุณดีแค่ไหน