รู้สึกให้ดีที่สุด

ทุกชีวิตที่เกิดมา ไม่ว่าจะมาจากที่ใด
ไม่ว่าจะ เป็นและอยู่อย่างไร
สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นสัญชาตญาณติดตัวมา
เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาป้องกันการสูญสิ้นของเผ่าพันธุ์


นั่นคือการเลือก "สิ่งที่ดีที่สุด" ให้กับชีวิต


แต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้น...ไม่ได้มีเครื่องวัดเป็นบรรทัดฐาน
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบางคน...อาจเป็นสิ่งธรรมดาของบางคน
สิ่งที่ดีที่สุด...อาจดีที่สุดสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่เหมาะกับอีกช่วงเวลา


สิ่งที่เท่าเทียมกันของความเป็นสิ่งมีชีวิต
นั่นคือได้มีสิทธิ์ ที่จะเลือก...
แต่สิทธินั้นอาจจะถูกนำมาใช้ได้ไม่เต็มที่
เพียงเพราะมีข้อจำกัด...บางประการ


ข้อจำกัด
คือตัวการริดรอนเสรีภาพอย่างแท้จริง
สิ่งที่ดีที่สุดที่เลือก...จึงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะส มด้วย


บางทีสิ่งที่ดีที่สุด...อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่ เลือก
บางทีสิ่งที่ดีที่สุด...อาจจะเป็นสิ่งที่จะดีที่สุดแค่เพียงได้ เฝ้ามอง
บางทีสิ่งที่ดีที่สุด...อาจจะมีที่อยู่ที่เหมาะสมคือ "ความทรงจำ"
หรือบางทีสิ่งที่ดีสุด...อาจจะไม่มีอยู่จริง


แต่ไม่ว่าเราจะสามารถเลือกได้หรือไม่ก็ตาม
ขอเพียงแค่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง
สิ่งที่ดีที่สุดนั้น...ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในใจเราเสมอ
ไม่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้น...จะเป็นและอยู่ตรงนี้ หรือตรงไหน
จะอยู่ใกล้หรือไกล จะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน


คุณค่าของสิ่งนั้นก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง...


และไม่ว่าเราจะได้ครอบครองในสิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่ก็ตาม
ขอแค่รู้สึก...ให้ดีที่สุด...กับสิ่งที่ดีที่สุดในใจ...ก็พอ