...รู้สึกได้อยู่เสมอ ว่าเธอ มีค่า
เพราะที่ผ่านมาก็มีแต่เธอเท่านั้น
.ที่มาคอยถาม คอยห่วงใย ถึงกัน
จึงทำให้ฉันไม่รู้สึกเงียบงัน-- แม้ ครั้งเดียว --

ถึงตอนนี้เธอจะอยู่ แสนไกล
แต่มันก็ไม่อาจทำให้ใจฉันเปล่าเปลี่ยว
ยังมีเธอ คนนี้ คนเดิม อยู่คนเดียว
และไม่เคยคิดแลเหลียว มองหาใคร

..ในบางเวลาก็มีที่เหงาบ้าง
นั่งคิดถึงแทนอ้างว้างก็-- สดใส --
กลับชุ่มชื่น มีชีวิต ชีวา ขึ้นทันใด
และมีแรง รอต่อไป **อย่างมั่นคง**