บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลด

เพลงที่ 1 กราบคารวะน้อมเล่าประวัติ
เพลงที่ 2 เกิดสุบินนิมิต
เพลงที่ 3 เกิดสมาธินิมิต
เพลงที่ 4 วิธีนี้ถูกต้องแน่นอนแล้ว ไม่สงสัย
เพลงที่ 5 ออกธุดงค์เร่งภาวนา
เพลงที่ 6 ฝึกจิตดวงที่ผาดโผน
เพลงที่ 7 สู่ถ้ำสาริกา
เพลงที่ 8 ธรรมโอสถ
เพลงที่ 9 เทวดามิจฉาทิฏฐิกลับใจ
เพลงที่ 10 รุกขเทพขอถือไตรสรณคมน์
เพลงที่ 11 อุทาหรณ์สอนใจเรื่องของขรัวตา
เพลงที่ 12 พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง
เพลงที่ 13 จำใจลาจากถ้ำสาริกา
เพลงที่ 14 กลับสู่แดนอีสาน
เพลงที่ 15 ข้อวัตรปฏิปทาที่พาดำเนิน
เพลงที่ 16 เมตตาทั่วสรรพสัตว์
เพลงที่ 17 บวชโยมมารดา
เพลงที่ 18 จาริกสู่ภาคเหนือ
เพลงที่ 19 เข้าสนามรบขั้นสุดท้าย
เพลงที่ 20 ทำลายจอมกษัตริย์วัฏจักรอวิชชา
เพลงที่ 21 โปรดบาทบริจาริกา
เพลงที่ 22 พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา
เพลงที่ 23 ถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็น
เพลงที่ 24 ''พุทโธ'' หาย
เพลงที่ 25 ความอัศจรรย์แห่ง ''พุทโธ''
เพลงที่ 26 ลาจากหมู่บ้านชาวเขา
เพลงที่ 27 ผจญพญาช้าง
เพลงที่ 28 เทศน์สั่งสอนวิญญาณสามเณรและพี่สาว
เพลงที่ 29 โรคกรรมเก่า
เพลงที่ 30 เจ้าคุณธรรมเจดีย์นิมนต์กลับสู่อิสาน
เพลงที่ 31 ตอบปัญหาญาติโยม
เพลงที่ 32 อบรมพระ-เณรที่หนองผือนาใน
เพลงที่ 33 อุบายทรมานศิษย์ดื้อ
เพลงที่ 34 รอยพญานาค
เพลงที่ 35 พระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย
เพลงที่ 36 ลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้าย
เพลงที่ 37 วันมหาวิปโยค
เพลงที่ 38 เหลือเพียงประวัติและปฏิปทาอันงดงาม[WMA]http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=31534&d=1125412912[/WMA]


ขอบคุณที่มา http://board.palungjit.com/showthread.php?t=11351