ยากหยุ่งหยั่งค-ยหลายโตมันดึงจ่อง
โตหนึ่งข้องหง่าคอม โตสองข้องหง่าขาม
โตสามข้องหงาหมี่ โตสี่ข้องหง่าหว่า
โตห้าข้องหง่าบก โตหกข้องหง่าแต้
ไผสิมาส่อยแก้ค-ยอ้ายจังสิไป

ย้อนข้องกับ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เฮ็ดให้คนเฮามีควมยาก บรรลุมรรคผลบ่อได้นำเผิ่นดอก เง้อ!ผยา ปริศนาธรรม