ภูผาธรรมลมลูบ สะท้านไหว
ลมหลั่งถั่งลมใจ วูบดับ
ใจกระทบกร่อนธรรม อนัตตาเอย
ปัญญาถ่อยกลอกกลับ โอนเอนอวิชชา ฯ


โดยหมาน้อย