บางคนทำดีแต่ไม่ได้ดี เหมือนบุญมีแต่กรรมบัง


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโมบางคนทำดีแต่ไม่ได้ดี เหมือนบุญมีแต่กรรมบัง
กลับมาน้อยเนื้อต่ำใจ ท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าน้อยใจ
ทำดีเข้าไว้ ท่องคาถานี้ไว้ ไม่สู้ไม่หนี ทำดีทุกวัน
ท่องทุกวัน เดี๋ยวได้ดี ทำดีไม่ได้ดี เหมือนมีกรรมบัง เพราะเหตุใด

ขอเจริญพร มีคติธรรมดังนี้ อย่าน้อยใจว่าไม่ได้ดี เพราะเหตุใด
ทำไม่เสมอต้นเสมอปลาย มาแต่ชาติก่อนแล้ว
๑.คติสมบัติ สร้างความดีผิดสถานที่
๒.อุปาธิสมบัติ สร้างความดีผิดตัวบุคคล
๓.กาลสมบัติ สร้างความดีผิดกาลเวลา
๔.ประโยคสมบัติ สร้างความดีไม่เสมอต้นเสมอปลาย
ทำลุ่มๆ ดอนๆ ได้ดีไม่ได้

ก็ขอเจริญพร ผู้ทำดีเนี่ย สอนจะลำบากใจเหลือเกิน
ต้องทนทุกข์ทรมานเหลือเกิน กว่าจะเป็นพระเอกในละครชีวิต
ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เป็นนิจขยัน ประหยัดให้มั่น หันหลังให้อบาย
นี่ถึงจะเป็นพระเอกนางเอกได้
ถ้านอกเหนือจากนั้นเป็นพระเอกนางเอกไม่ได้
ถ้าอดทนไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ รับรองว่าต้องเป็นหางเครื่อง
ตัวเสนา ต่อไปจนกระทั่งตาย ก็ขอเจริญพรอย่างนั้น


ที่มา : http://www.jarun.org