ตอนนี้ราคายางดีขนาด ตกโลละบ่อต่ำกว่า 70-80 บาทใช้เวลาปลูกสัก 5-7 ปีก็กรีดได่นอกจากนี้ยังดูแดบ่ยาก เก็บได้เป็นหลายปีบ่อต่ำกว่า 15 ปี ต้นยางก็ขายได้ราคา เห็นชาวนาปลูกข้าวแล้วใจหาย บ่อได้ราคาค่าใช้จ่ายสูง ค่าเกี่ยว ค่าปุ๋ย ค่ายา บอกว่าปลูกยางพารามีอนาคตแน่นอน เพราะตลาดโลกต้องการหลาย เก็บผลสำหรับเฮาแก่เฒ่าไว้ให้ลูกหลายได้สบาย แต่ก่อนปลูกก็ควรศึกษาให้มีความรู้ก่อนก็ดี มีข้อมูลหลายในหลายๆที่ที่บอกเพราะว่ามีประสบการณ์ด้านนี้มี ก็เลยมาบอกสู่กัน 8)