บรรยากาศ ณ.วันที่12 ธค. 2550 ณ.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (มทส) ประทับใจกับการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเชียร์ ทีมชาติไทย ...วิ่งพลัด4*100 ชนะทั้ง 2 ประเภทเลย ไทยเเลนด์ปุ๊นๆ ไทยเเลนด์ปุ๊นๆ

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช

เลาะขอบ..ซีเกมส์ที่โคราช