แค้นเข่า = คือข้าวติดคอ เนื่องจากฟ้าวกินหลาย หรือส่ากินคำใหญ่เกินไป ต้องกินน้ำตามเข้าไป หรือให้หมู่เอากำปั้นทุบหลัง