กำลังแสดงผล 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9

หัวข้อ: หากท่านได๋ต้องการโหลดเสียงธรรมเทศนา บทสวดมนต์เพื่อเผยแพร่ขอได้ที่นี่ครับ

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ ฅนภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  2,458
  บล็อก
  1

  ความเยือกเย็น หากท่านได๋ต้องการโหลดเสียงธรรมเทศนา บทสวดมนต์เพื่อเผยแพร่ขอได้ที่นี่ครับ


  ผุได๋อยากได้เสียงเทศน์ บทสวดมนต์ บทเพลง เกี่ยวกับธรรมะ ของครูบาอาจารย์ท่านได๋กะขอเข้ามาได้ครับ สิเอาไว้ฟังเองให้ลูกให้หลานฟังหรือเผยแพร่ต่อๆไปกะได้ ยกเว้นโหลดเอาไปใช้ในเชิงพานิชย์ ทางเว็ปบ้านมหาเฮาบ่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ครับ จั่งได๋กะขออนุโมทนานำเด้อครับ

  [WMA]http://www.hotlinkfiles.com/files/733777_rpyk9/Illimitable..wma[/WMA]

  วิธีโหลด คลิกขวาตรงชื่อไฟล์ธรรมะแล้วคลิก Save Target As.... รอสักครู่แล้วคลิก Save

 2. #2
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ lukhin_inter
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อิสานใต้ ประเทศไทย
  กระทู้
  2,090

  บทเพลงแผ่เมตตา.....
  Aham avero homi
  อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
  abyapajjho homi
  อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
  anigho homi
  อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
  sukhi - attanam pariharami
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  Mama matapitu
  มะมะ มาตาปิตุ ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
  acariya ca natimitta ca
  อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ ครูอาจารย์ และญาติมิตร
  sabrahma - carino ca
  สะพราหมะจาริโน จะ ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  Imasmim arame sabbe yogino
  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ)ทั้งปวงในเขตนี้ )
  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  Imasmim arame sabbe bhikkhu
  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้
  samanera ca
  สามะเณรา จะ และสามเณร
  upasaka - upasikaya ca
  อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา
  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  Amhakam catupaccaya - dayaka
  อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย
  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  Amhakam arakkha devata
  อัมหากัง อารักขา เทวาตา ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย
  Ismasmim vihare
  อิมัสมิง วิหาเร ในวิหารแห่งนี้
  Ismasmim vihare
  อิมัสมิง อาวาเส ในอาวาสแห่งนี้
  Ismasmim arame
  อิมัสมิง อาราเม ในอารามแห่งนี้
  arakkha devata
  อารักขา เทวาตา ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนต จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  Sabbe satta
  สัพเพ สัตตา ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
  sabbe pana
  สัพเพ ปาณา ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
  sabbe bhutta
  สัพเพ ภูตา ขอภูติทั้งหลาย
  sabbe puggala
  สัพเพ ปุคคะลา ขอบุคคลทั้งหลาย
  sabbe attabhava - pariyapanna
  สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
  sabba itthoyo
  สัพพา อิตถีโย ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง
  sabbe purisa
  สัพเพ ปุริสา ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง
  sabbe ariya
  สัพเพ อริยา ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
  sabbe anariya
  สัพเพ อนริยา ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
  sabbe deva
  สัพเพ เทวา ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง
  sabbe manussa
  สัพเพ มนุสสา ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง
  sabbe vinipatika
  สัพเพ วินิปาติกา ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง
  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  Dukkha muccantu
  ทุกขา มุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
  Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
  ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
  Kammassaka
  กัมมัสสะกา ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
  Purathimaya disaya
  ปุรถิมายะ ทิสายะ ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )
  pacchimaya disaya
  ปัจฉิมายะ ทิสายะ ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )
  uttara disaya
  อุตตรายะ ทิสายะ ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )
  dakkhinaya disaya
  ทักขิณายะ ทิสายะ ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
  purathimaya anudisaya
  ปุรถิมายะ อนุทิสายะ ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
  pacchimaya anudisaya
  ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
  uttara anudisaya
  อุตตระ อนุทิสายะ ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
  dakkhinaya anudisaya
  ทักขิณายะ อนุทิสายะ ในทิศหรดี ( ตะวันตกเฉียงใต้ )
  hetthimaya disaya
  เหฎฐิมายะ ทิสายะ ในทิศเบื้องล่าง
  uparimaya disaya
  อุปาริมายะ ทิสายะ ในทิศเบื้องบน
  Sabbe satta
  สัพเพ สัตตา ขอสัตว์ทั้งหลาย
  sabbe pana
  สัพเพ ปาณา ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
  sabbe bhutta
  สัพเพ ภูตา ขอภูติทั้งหลาย
  sabbe puggala
  สัพเพ ปุคคะลา ขอบุคคลทั้งหลาย
  sabbe attabhava - pariyapanna
  สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
  sabbe itthiyo
  สัพพา อิตถีโย ขอสตรีทั้งหลาย
  sabbe purisa
  สัพเพ ปุริสา ขอบุรุษทั้งหลาย
  sabbe ariya
  สัพเพ อริยา ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย
  sabbe anariya
  สัพเพ อนริยา ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
  sabbe deva
  สัพเพ เทวา ขอเทวา ทั้งหลาย
  sabbe manussa
  สัพเพ มนุสสา ขอมนุษย์ทั้งหลาย
  sabbe vinipatika
  สัพเพ วินิปาติกา ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย
  avera hontu
  อะเวรา โหนตุ อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
  abyapajjha hontu
  อัพยาปัชฌา โหนตุ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
  anigha hontu
  อะนีฆา โหนตุ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
  sukhi - attanam pariharantu
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ จงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  Dukkha muccantu
  ทุกขา มุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
  Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
  ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
  Kammassaka
  กัมมัสสะกา ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
  Uddham yava bhavagga ca
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ
  adho yava aviccito
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก
  samanta cakkavalesu
  สมันตา จักกะวาเลสุ สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
  ye satta pathavicara
  เย สัตตา ปถวิจารา ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
  abyapajjha nivera ca
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
  nidukkha ca nupaddava
  นิทุกขา จะ นุปัททวา ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย
  Uddham yava bhavagga ca
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ
  adho yava aviccito
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก
  samanta cakkavalesu
  สมันตา จักกะวาเลสุ สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
  ye satta udakecara
  เย สัตตา อุทักเขจารา ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
  abyapajjha nivera ca
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
  nidukkha ca nupaddava
  นิทุกขา จะ นุปัททวา ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย
  Uddham yava bhavagga ca
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา
  adho yava aviccito
  อโธ ยาวะ อวิจิโต ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป
  samanta cakkavalesu
  สมันตา จักกะวาเฬสุ ขอสัตว์ทั้งหลายโดยรอบจักรวาล
  ye satta pathavicara
  เย สัตตา ปฐวีจารา ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
  abyapajjha nivera ca
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
  nidukkha ca nupaddava
  นิทุกขา จะ นุปัททวา ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ

  ...............ฟังแล้วเพราะ...สบายใจ......................


 3. #3
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ต้นข้าว
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  กระทู้
  617
  กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ข้าวปั้น
  ขอรบกวนอ้ายคนภูไทขอบทแผ่เมตตาบทนี้ได้บ่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ขออนุญาตช่วยคุณภูทำมาหากินเด้อจ้า
  อนุโมทนาบุญกับผู้เผยแพร่ ผู้นำไปเผยแพร่
  เป็นธรรมทาน และ ทุก ๆท่านที่รับฟังเพื่อเจริญสติค่ะ

  ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ


  ดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  บทเจริญอัปปมัญญา

 4. #4
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ ฅนภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  2,458
  บล็อก
  1

  ความเยือกเย็น

  โหลดได้เลยครับ

  บทสวดนพเคราะห์

 5. #5
  เดอร์แมนยู
  Guest
  ผมขอบทสวด สัฟภีทีโยหน่อยครับ ผมกำลังจะบวชน่ะ ต้องท่องให้ได้ครับ

 6. #6

 7. #7
  godspeedza
  Guest
  ขอเสียง ธรรมะ ของ หลวงพ่อบุญเสริม(พระครูวิมลธรรมรัตน์) วัดสวนกล้วย(เจ้าอาวาสวัดกัทลิวัล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ) หน่อยครับ พอจะมีบ้างไหมครับ เอาแบบหลายแหน่เด้อ

  ขอบคุณครับ8)

 8. #8
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ ขุนศึกอีสาน
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  samutprakarn
  กระทู้
  2
  ขอบคุณหลายๆ เป็นวิทยาทานอันประเสริฐโดยแท้ ขออนุโมทนาสาธุกุศลธรรมนำแนเด้อ:g:g:g

 9. #9
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ tawant
  วันที่สมัคร
  May 2008
  ที่อยู่
  JAPAN
  กระทู้
  18

  Re: หากท่านได๋ต้องการโหลดเสียงธรรมเทศนา บทสวดมนต์เพื่อเผยแพร่ขอได้ที่นี่ครับ

  Re: หากท่านได๋ต้องการโหลดเสียงธรรมเทศนา บทสวดมนต์เพื่อเผยแพร่ขอได้ที่นี่ครับ การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง...ขอบคุณหลายๆเด้อครับ
  อยากได้วิธีปฏิบัติสมาธิภาวนาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สิพอหาได้บ่น้อครับ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •