งาสะเด็น หรืองากำจัดกำจาย คืองาช้างพลาย(ช้างผู้)ที่ไปเสียบแทงกับต้นไม้ หริอหินผา กลายเป็นเศษออกมาตกหล่น คนโบราณ มีความเชื่อว่าเป็นของทนสิทธิ์ มีฤทธิ์เดชในตัว กันเสนียด จัญไร กันเขาใส่ไสยศาสคร์ แต่มื้อนี้ศรีสะท้าน นำเอากกเหง่าเค้ากอของงากำจัดกำจายมาพอให้พี่น้องได้ฮู้

ต้นตอและแหล่งกำเนิดของงาสะเด็น (งากำจัดกำจาย)

ท่านผู้ใดมีความฮู้เรื่องของทนสิทธิ์เหล่านี้ กะขอเขิญมาชี้แจง อรรถาธิบายซ่อยกันเด้อ คะรับ

ต้นตอและแหล่งกำเนิดของงาสะเด็น (งากำจัดกำจาย)