ใครจะใหญ่เกินกรรม

"อายุของพวกมนุษย์น้อย
บุรุษผู้ใคร่ความดี พึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนี้
พึงรีบประพฤติให้เหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะ ฉะนั้น
เพราะความตายจะไม่มาถึงมิได้มี
วันคืนย่อมล่วงเลยไป
ชีวิตก็กระชั้นเข้าไปสู่ความตาย
อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไป
เหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยย่อมสิ้นไป ฉะนั้น..."
พุทธพจน์


--------------------------------


ความตาย เอ๋ย ความตายหนอ...


นึกถึงความตาย สบายนัก มันหักรัก หักหลง ในสงสาร(วัฏ)


ความตายเป็นของเที่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
ได้ทุกเมื่อทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะใครก็ตาม


[WMV]http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=249891&d=1197489553[/WMV]

[WMA]http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=249890&d=1197489553[/WMA]


สักวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องตาย
สักวันหนึ่งท่านก็ต้องตาย
สักวันหนึ่งคนที่ข้าพเจ้ารักต้องตาย
สักวันหนึ่งคนที่ท่านรักก็ต้องตาย

สักวันหนึ่งของที่ข้าพเจ้าชอบต้องพัง
สักวันหนึ่งของที่ท่านชอบก็ต้องพัง
สักวันข้าพเจ้าต้องพลัดพราก
สักวันท่านก็ต้องพลัดพราก

สักวัน.... เราต้องตาย
สักวัน.... สักวัน.....

อาจจะเป็นตอนนี้..... วันนี้.... หรือพรุ่งนี้.....
แต่ยังไง เราและท่าน ก็.... ต้องตายเป็นแน่แท้