ฝากคำรัก รำพัน ในวันเหงา
ฝากใจเศร้า ถึงใจ ใครคนหนึ่ง
ฝากใจหวง ห่วงใย ให้คำนึง
ฝากใจซึ้ง หนึ่งดวง หวงห่วงเธอ

ฝากคำรัก คำหวาน วานไปถึง
ฝากใจตรึง ซึ้งสุข สุขเสมอ
ฝากใจฝัน วันเหงา เศร้าถึงเธอ
ฝากใจเพ้อ รักเธอ เธอผู้เดียว

ฝากใจฝืน กล้ำกลืน สะอื้นไห้
ฝากฝังใจ ยากไร้ ใครแลเหลียว
ฝากใจช้ำ ค่ำคืนเหงา เศร้าแดเดียว
ฝากใจเกี่ยว เกี่ยวถึงใจ ใครบางคน