...ของขวัญ...กล่องโต
ผูกโบว์ด้วยความสิ้นหวัง
ห่อด้วยความไม่จีรัง
มีความชิงชัง...ประดับประดา
..ของขวัญ...วันเศร้า
กับความเหงาที่เพรียกหา
ระคนความเจ็บเกินเยียวยา
ไร้ค่า..ไร้ใคร...ไยดี
ของขวัญ...วันฉันหมอง
น้ำตานองล้นปรี่
ของขวัญนั้นคือราคี
อย่าเลย...อย่ามี...ลืมมัน
..ของขวัญ...กล่องโต
ที่เคยผูกโบว์ด้วยความฝัน
เมื่อไม่เห็นคุณค่าแก่กัน
ของขวัญคืนมาด้วยใจช้ำ

ของขวัญวันเศร้า