สมัยแต่กี้เพิ่นได้ผัวได้เมียย้อนครกมองหลายคู่อยู่เด้เนาะคับ ตำแป้งเฮ็ดขนมเส้น เห็นแต่อี่แม่จกพลิกแป้งไวๆ แห่งย้านสากมองตำมือเลากะยังว่า ::)::)