ข้อคิดสำหรับคนทำงานมาฝากกันครับเรื่อง ลาโง่.../ ไม่ลาสิโง่...