อาการทางใจอาการทางใจเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดเพศ อายุ และไม่จำกัดกาลเวลาใดๆ
เมื่อได้รับสัมผัสและเอาอารมณ์ไปรองรับย่อมเกิดอาการทางใจได้
วันนี้ใคร่ขอนำเสนอ อาการทางใจที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ และวิธีจัดการแก้ไข
อาการเหล่านั้น

"น้อยใจ"
อาการอ่อนแอของจิตใจ . . . ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
ยามที่เกิดความต้องการให้คนเอาใจ
วิธีแก้ . . . อย่าเอาแต่ใจ

"เจ็บใจ"
อาการเป็นพิษของจิตใจ . . . ที่ลามมาจากหาง เวลามีใครมาเหยียบมัน
วิธีแก้ . . . ตัดหางทิ้งซะ อย่ายกหางตัวเอง

"ละอายใจ"
อาการใฝ่ดีของจิตใจ . . . ที่ออกมาชี้หน้าด่าเรา
ข้อแนะนำ . . . เมื่อละชั่วได้ ก็ไม่อายแก่ใจ

"เสียใจ"
อาการวูบทางจิตใจ . . . เกิดจากความไม่มั่นคง
เพราะชอบเอาใจไปผูกเอาไว้กับสิ่งอื่น
วิธีแก้ . . . ตัดใจซะสิ อย่าไปผูกมันไว้


"ใจหาย"
อาการนี้ . . . ชื่อก็บอกอยู่แล้ว
วิธีแก้ . . . หายใจเข้าสิ หายใจลึกๆ แล้วจะเลิกใจหาย

"หลายใจ"
อาการสืบพันธุ์ของจิตใจ โดยการแบ่งตัว
นำไปสู่อาการน้อยใจ . . . แก่คนรอบข้างได้ในเวลาต่อมา
วิธีแก้ . . . ระลึกไว้ มีแต่พวกอะมีบาที่ใช้วิธีแบ่งแบบนี้

"ทำใจ"
อาการที่แปลกที่สุดของใจ . . .
ยิ่งทำมากเท่าไร . . . ใจยิ่งว่างเท่านั้น
ข้อแนะนำ . . . ทำทุกครั้ง ทำบ่อยๆ ค่อยๆ ทำ

สุดท้ายคือต้อง ทำใจ ไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ก็คงต้อง ทำใจให้ได้
สิ่งใดเป็นก็ต้องเป็น สิ่งใดใช่ก็คือใช่ ถ้าไม่เป็นไม่ใช่ เราพยายามแล้ว
ทำดีที่สุดแล้วก็ยังมิอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ก็คงต้องปล่อยตาม
กรรมวาระทำใจเสียเถิดนะ " ยิ่งทำใจมากเท่าไร . . . ใจยิ่งว่างเท่านั้น "
ใจยิ่งว่างก็ยิ่งอิสระ เบาสบาย และอยู่ เย็น เป็นสุข