กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: บทสวดและเสียงสวดมนต์จุลชัยยะมงคลคาถาหรือไชยน้อย

Blogger
 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ต้นข้าว
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  กระทู้
  610

  บทสวดและเสียงสวดมนต์จุลชัยยะมงคลคาถาหรือไชยน้อย


  บทสวดนี้ชื่อ จุลชัยยะมงคลคาถา หรือชัยมงคลคาถา หรือในท้องถิ่นอีสานเรียนสวดไชยน้อย ประพันธ์ในสมัยล้านช้างร่มขาว ประเทศลาวโดยพระมหาปาสมันตระมหาเถร ว่าด้วยชัยชนะของพุทธเจ้าต่อเทพพรหม ครุฑ นาค ปีสาจ ฯลฯ และอวมงคลทั้งหลาย

  นิยมสวดในยุคสมัย หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ชอบ ปัจจุบันนี้มีสวดเพียงไม่กี่ที่ ในอีสานจะเห็นสวดที่วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปงพระพุทธรูปค ู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี
  และสวดเนื่องในงานที่สำคัญ ๆ


  นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
  เตชะ ประสิทธิ ปะสีเทวา นารา ยะปะระเมสุรา
  สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
  สะมุทา ภูตุง คังกา จะ สะพรัหมา ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุเต

  ชัยยะ ชัยยะ ธ รณี ธ รณี อุทะธิ อุทะธิ นะ ทิ นะ ที
  ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละตน ละนิสัย นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
  ชัยยะ ชัยยะ คัมภี ระ โสมภี นาเคน ทะนาคี ปิ ศาจ จะ ภู ตะกาลี
  ชัยยะ ชัยยะ ทุน นิมิต ตะ โรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทา ทา นะมุขะชา

  ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา ชัยยะ ชัยยะ จัม ปาทินา คะ กุละคัณโถ

  ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุ ชง สีหะ เพียคฑะ ทีปา
  ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ยาตรา ชิตะ ชิตะ เสน นารี ปุนะสุทธิ น ระดี

  ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
  ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี สาน ติน สะทา

  ชัยยะ ชัยยะ มังกะ ราชรัญญา ภะวัคเค ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะยักเข

  ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุ ชะเตชา ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะคะณา

  ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชชัย ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพ พัง

  ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจ กะพุทธะสา วัง ชัยยะ ชัยยะ มะเห สุโร หะโร หะริน เทวา

  ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬ หะโก วิรู ปักโข จัน ทิมา ระวิ

  อินโท จะ เวนะ เตยโย จะกุเว โร วะรุโณ ปิ จะ
  อัคคิ วาโย จะ ปา ชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
  อัฏฐา ระสะ มะหา เทวา สิทธิตา ปะสะอา ทะโย
  อิสิ โน สา วะกา สัพ พา ชัย ยะ ราโม ภะวัน ตุเต
  ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง
  เอเต นะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
  เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะมัง คะลัง


  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยะตะทา พรัหมะคะนา มะเหสิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัย ยะตะทา อินทะ คะณา มะเห สิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา เทวะ คะณา มะเห สิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มันเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา สุปัณณะ คะนา มะเหสิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา นาคะ คะณา มะเหสิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตาชัยยะตะทา สะพรัหมะคะณา มะเหสิโน  ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก กะยานัง นันทิ วัฑฒะโน
  เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
  อะปะรา ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร
  อะภิเสเก สัพ พะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโม ทะติ
  สุนักขัตตัง สุมัง คะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง

  สุกขะโน สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
  ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
  ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา
  ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ


  เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสา สะเน
  อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิญาติภิ
  สุณันตุ โภนโต เยเทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
  ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
  รักขันตุ สัพพะสัต ตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง

  ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
  ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
  โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพ พะทา
  กายาสุขัง จิตติสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง

  อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง


  [WMA]http://audio.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=15469[/WMA]

  chaiya.mp3


 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ คนกบินทร์
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  ที่อยู่
  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  กระทู้
  94
  ขอสรพพมงคลทั้งหลาย จงบังเกิดมีแด่ผู้มีใจเป็นกุศลทุกท่าน

  และคุณต้นข้าวผู้มีความเพียร

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •