การใช้สมุนไพรการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคแทรกซ้อนในผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ โดยหลักการแพทย์แผนไทยนั้นบอกว่า ร่างกายคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ และแต่ละบุคคลจะมีธาตุใดธาตุหนึ่งที่เด่นออกมาเรียกว่าธาตุเจ้าเรือน ธาตุเจ้าเรือนจะแสดงออกมาเป็นบุคลิก นิสัยใจคอ อารมณ์ท่วงที ลีลาและพฤติกรรม รวมทั้งโรคและแนวโน้มการเจ็บป่วยที่มักเกิดกับบุคคลนั้น เมื่อพิจารณาว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคลว่าเป็นธาตุใด แล้วจึงเลือกรับประทานอาหาร/สมุนไพรพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนเพื่อปรับความสมดุลของร่างกาย

ZODIACS ในทางโหราศาสตร์จัดแบ่งจักราศรีตามวิถีโคจรของดวงอาทิตย์ไว้ 12 ราศี ดังนี้


ราศีเมษ 13 เมย.-13 พค. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟ
ราศีพฤษภ 14 พค.-14 มิย. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตดิน
ราศีมิถุน 15 มิย.-15 กค. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตลม
ราศีกรกฏ 16 กค.-16 สค. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตน้ำ
ราศีสิงห์ 17 สค.-16 กย. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตไฟ
ราศีกันย์ 17 กย.-16 ตค. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตดิน
ราศีตุลย์ 17 ตค.-15 พย. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตลม
ราศีพิจิก 16 พย.-15 ธค. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตน้ำ
ราศีธนู 16 ธค.-13 มค. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตไฟ
ราศีมังกร 14 มค.12 กพ. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตดิน
ราศีกุมภ์ 13 กพ.-13 มึค. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตลม
ราศีมีน 14 มีค.-13 เมย. มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตน้ำ

***บุคคลที่มีธาตุเจ้าลมเป็นธาตุดินควรรับประทานอาหารรสฝาด รสเค็ม รสหวาน รสมัน

***บุคคลที่มีธาตุเจ้าลมเป็นธาตุน้ำควรรับประทานอาหารรสขม รสเปรี้ยว

***บุคคลที่มีธาตุเจ้าลมเป็นธาตุลมควรรับประทานอาหารรสเผ็ดร้อน

***บุคคลที่มีธาตุเจ้าลมเป็นธาตุไฟควรรับประทานอาหารรสจืด รสเย็น