ขะลำ

อย่าจาควมระหัส อย่าตัดไม้โพศรี อย่าม้างเจดีย์ อย่าตีนักบวช

อย่าอวดคุณโต อย่าพาลโกหก อย่าจกงูเห่า อย่าเช่าของเพิ่นมากิน

อย่าติฉินนินทาพระ อย่าละคองวัตร อย่ามัดคนดี อย่าติคุณคน

อย่าปุนคำเก่า อย่าเว้ามายา อย่าซาง่าว อย่ากล่าวติเตียนขวัญท่านตามหลัง

อย่าเกลียดซังการเฮียน อย่าเบียดเบียนสัตว์น้อย อย่าป้อยยังผี อย่าติเทวดา

อย่าว่าโตดี อย่าว่าโตมี อย่าคิดเอาของท่าน อย่าผ่านอาญา

อย่าซาผัวเมีย อย่าเปียไปก่อน อย่าหย่อนนำหลัง อย่านั่งกลางผู้เฒ่า

อย่าเว้าอ้างผญา อย่าซาคนทุกข์ อย่าสุมไฟด้นเดียว อย่าเคียวหาค่ำ

อย่ามาปากกายทาง อย่ามาอ้างชิงชู้ อย่ากู้ของท่าน อย่าผ่านคองเมือง

อย่าเคืองผู้เฒ่า อย่าเว้าควมตาย อย่าจ่ายเงินแดง อย่าแปงเงินกว้าง

อย่าอ้างต่อผี อย่าหยอกยังหมา อย่าซายังเด็ก อย่าขบเหล็กขบทอง

อย่าปองให้เป็นโทษซั่วนี้และซั่วหน้า อย่าขี่ม้าเข้าวัดวาอาฮาม อย่าซัดอย่ายิงไปหน้า

เห็นเมียท่านอย่าท้า เห็นหน้าท่านอย่ายิง อย่านอนหงายเบิ่งดาบ อย่าคาบนมเมีย

อย่าเลียใบตอง อย่าตีน้ำให้เป็นฟอง ที่ยากให้คอยปอง ที่หมองให้คอยขัดคอยสี

ซิขอให้หลิงดูถี่ๆ คันซิติให้หลิงดูเจ้า เห็นแก่เจ้าจั่งถิ่มเข้าให้แก่หมา

อย่าด่า อย่าป้อย อย่าเวร อย่าด่าหมูซาอย่าด่าหมาเสียด

ซื้อถืกกะอย่าได๋ว่าแพง เพิ่นซื้อกันแพงกะอย่าได๋ว่าถืก.คำแปลข้างล่างเด้อพี่น้อง

ข้อห้าม
อย่าแพ่งพรายความลับ อย่าตัดต้นศรีมหาโพธิ์ อย่าทำลายเจดีย์ อย่าตบตีนักบวช

อย่าอวดคุณตน อย่าพูดคำลวง อย่าล้วงงูเห่า อย่าเช่าของท่านมากิน

อย่าติฉินนินทาพระ อย่าละธรรมเนียมปฏิบัติ อย่ามัดคนดี อย่าตำหนิผู้มีพระคุณ

อย่าพูดเรื่องเก่า อย่าเล่ามายา อย่าถือสาคนพาล อย่าประจานผู้อื่นตามหลัง

อย่าเกลียดชังการเรียน อย่าเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อย อย่าแช่งผี อย่าตำหนิเทวดา

อย่าอวดดี อย่าอวดมี อย่าดีแต่ได้ อย่าทำผิดอาญา

อย่าถือสาเมียผัว อย่าตีตัวก่อนไข้ อย่าปักใจกับอดีต อย่านั่งชิดผู้ใหญ่

อย่าพูดอ้างภาษิต อย่าถือสาคนทุกข์ อย่าซุกฟืนท่อนเดียว อย่าเที่ยวร่านในกามคุณ

อย่าคุยธุระระหว่างทาง อย่าแย่งผัวเมียชาวบ้าน อย่ากู้ของท่าน อย่าทำผิดกฎหมายบ้านเมือง

อย่าเคืองคนแก่คนเฒ่า อย่าเล่าเรื่องความตาย อย่าปล่อยเงินกู้ อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

อย่ายกคนตายไปแล้วมาอ้าง อย่าหยอกเล่นกับหมา อย่าถือสาเด็ก อย่าขบเหล็กขบทองคำ

อย่าทำสิ่งเป็นโทษชาตินี้และชาติหน้า อย่าขี่ม้าเข้าวัด อย่าซัดหรือยิงไปข้างหน้า

เมียคนอื่นห้ามท้า หน้าไม้คนอื่นห้ามยิง อย่านอนหงายดูดาบ อย่าคาบนมเมีย

อย่าเลียใบตอง อย่าตีน้ำให้เป็นฟอง ที่ยากให้อุตสาหะปอง ที่หมองให้ค่อยขัดค่อยสี

จะขออะไรพิจารณาให้ดี จะตำหนิใครให้ดูตน คนอิ่มก่อนค่อยให้ข้าวหมา

อย่าด่า อย่าแช่ง อย่าสาบส่ง อย่าด่ากระทบกระเทียบหมูหมา

ซื้อของถูกอย่าบอกว่าซื้อแพง คนอื่นซื้อแพงอย่าบอกว่าตัวซื้อถูก.


///คำได๋แปลผิดกะพืจารณาแนเด้อ////