การตำหนิติเตียนผู้อื่น...ไม่ดีเลย

การตำหนิติเตียนผู้อื่น

ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเอง...ให้ขุ่นมัวไปด้วย

ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่น...จนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น

นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรม...ไม่มีดีเลย

จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนา...มาทรมานอย่างไม่คาดฝัน

การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง

เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์

จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน

งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย

ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว

แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

ทำไมพอใจสร้างขึ้นเองหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ที่มา : คัดจากหนังสือ ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ