ระยะทางไม่อาจกั้นความห่วงหา
กาลเวลามิอาจกั้นความหวั่นไหว
อดีตกาลมิอาจกั้นรักในใจ
ความอบอุ่นที่มอบให้ถึงปลายทาง

อยากให้เธอกลับมาหาฉัน
เวลาที่เธอนั้น..ไม่มีใคร
ฉันคนนี้ยังคอยห่วงใย
และยังรอให้เธอกลับคืนมา

ระยะทางไม่อาจ..กลั้น..