'เผยเคล็ด' ปี ๒๕๕๑ '๑๒ นักษัตร' กับ 'เดือนดี-เลขมงคล'


ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเข้าสู่ปีใหม่ 2551 ตามหลักสากล และถ้าหากจะว่ากันถึงปีใหม่ไทยก็จะเป็นช่วงสงกรานต์ ที่จะเริ่มเปลี่ยนจากปีกุน-ปีหมู...สู่ “ปีหนู-ปีชวด” ซึ่งกับปีชวด 2551 หมอนิด-กิจจา ทวีกุลกิจ ก็มี “เคล็ด” บางด้านที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์โหร มาให้ลองพิจารณากัน 4 ประการคือ...

“ปีนักษัตรเป็นมิตร-เป็นอริ” กับผู้เกิดปีนักษัตรต่าง ๆ
“เดือนเป็นมิตร-เป็นอริ” สำหรับผู้เกิดปีนักษัตรต่าง ๆ
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรกราบไหว้” ของผู้เกิดปีนักษัตรต่าง ๆ
“เลขที่เป็นมงคล 4 ตัว” ที่ถูกโฉลกผู้เกิดปีนักษัตรต่าง ๆ

“ปีชวด” ผู้ที่เกิดปีนักษัตรชวด ปีนักษัตร-คนเกิดปีนักษัตรที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีชวดคือ วอก, ฉลู, มะโรง ปีที่เป็นอริคือ มะเมีย, มะแม, เถาะ, ระกา, เดือนที่เป็นมิตรคือ เม.ย., ส.ค., ม.ค., เดือนที่เป็นอริคือ มี.ค., มิ.ย., ก.ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ที่เกิดปีชวดควรกราบไหว้ขอพรคือ “พระพิฆเนศ” และ เลขมงคลคือ 1, 2, 5, 9

“ปีฉลู” ปีที่เป็นมิตรคือ ชวด, ระกา, มะเส็ง ปีที่เป็นอริคือ มะแม, มะเมีย, มะโรง, จอ เดือนที่เป็นมิตรคือ พ.ค., ก.ย., ธ.ค. เดือนที่เป็นอริคือ มิ.ย., ก.ค., ต.ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาล “แชเล่งเอี้ย-เจ้าพ่อมังกรเขียว” ที่ตรงข้ามตลาดปีนังคลองเตย ถวายไข่ไก่ดิบ 12 ฟองวางในกระถางธูปแล้วอย่านำกลับ เลขมงคลคือ 0, 1, 2, 6

“ปีขาล” ผู้ที่เกิดปีนักษัตรนี้ ปีที่เป็นมิตรคือ กุน, มะเมีย, จอ ปีที่เป็นอริคือ วอก, ขาล, มะโรง เดือนที่เป็นมิตรคือ มิ.ย., ต.ค., พ.ย. เดือนที่เป็นอริคือ เม.ย., ส.ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบไหว้คือศาล “เจ้าพ่อเสือ” และสำหรับ เลขที่เป็นมงคลคือ 3, 5, 7, 9

“ปีเถาะ” ปีที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีเถาะคือ จอ, มะแม, กุน ปีที่เป็นอริคือ ระกา, ชวด, มะโรง เดือนที่เป็นมิตรคือ ก.ค., ต.ค., พ.ย. เดือนที่เป็นอริคือ เม.ย., ก.ย., ธ.ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนปีเถาะควรกราบไหว้คือ “เจ้าแม่ทับทิม” ส่วน เลขที่เป็นมงคลคือ 1, 2, 8, 9

“ปีมะโรง” ผู้ที่เกิดปีนักษัตรนี้ปีที่เป็นมิตรคือ ระกา, วอก, ชวด ปีที่เป็นอริคือ จอ, มะแม, ฉลู เดือนที่เป็นมิตรคือ มิ.ย., ส.ค., ก.ย., ธ.ค. เดือนที่เป็นอริคือ ก.ค., ต.ค. (แต่คนที่เกิดปี พ.ศ. 2549 ต้องระวังแทบทุกเดือน) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนปีมะโรงควรกราบไหว้คือ “เจ้าพ่อเห้งเจีย” และ เลขที่เป็นมงคลคือ 1, 7, 9, 0

“ปีมะเส็ง” ปีที่เป็นมิตรคือ วอก, ระกา, ฉลู ปีที่เป็นอริคือ กุน, มะเส็ง, มะโรง เดือนที่เป็นมิตรคือ ส.ค., ก.ย., ม.ค. เดือนที่เป็นอริคือ เม.ย., มิ.ย., พ.ย. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกราบไหว้มี 2 สิ่งคือ “เจ้าพ่อเห้งเจีย” และ “เจ้าพ่อมังกรเขียว” หรือ “แชเล่งเอี้ย” อยู่ตรงข้ามตลาดปีนังคลองเตย ตรงเกาะกลางถนน ท่านชอบไข่ไก่ดิบ 12 ฟอง ถวายโดยวางเรียงลงในกระถางธูป ไหว้เสร็จแล้วอย่าเอากลับ ส่วน เลขมงคลคือ 3, 5, 6, 9

“ปีมะเมีย” คนเกิดนักษัตรปีที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีมะเมียคือ มะแม, ขาล, จอ ปีที่เป็นอริคือ ชวด, ฉลู, มะเมีย เดือนที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีมะเมียคือ ก.พ., ก.ค., ต.ค. เดือนที่เป็นอริคือ พ.ค., ธ.ค., ม.ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกราบไหว้คือ “เบ๊เอี๊ย-เจ้าพ่อม้า” ในศาลเดียวกับเจ้าพ่อกวนอูที่ตลาดเก่าเยาวราช หรือบูชา “พระเจ้าตากสินมหาราช” แทนก็ได้ และสำหรับ เลขที่เป็นมงคลคือ 3, 5, 7, 9

“ปีมะแม” ปีที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีมะแมคือ มะเมีย, เถาะ, กุน ปีที่เป็นอริคือ ฉลู, ชวด, มะโรง เดือนที่เป็นมิตรคือ มี.ค., มิ.ย., พ.ย. เดือนที่เป็นอริคือ เม.ย., ธ.ค., ม.ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกราบไหว้บูชาคือ “เบ๊เอี๊ย-เจ้าพ่อม้า” หรือ “พระเจ้าตากสินมหาราช” เช่นเดียวกับปีมะเมีย แต่ เลขที่เป็นมงคลคือ 0, 1, 2, 7

“ปีวอก” ปีนักษัตร-คนเกิดนักษัตรปีที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีวอกคือ มะเส็ง, มะโรง, ชวด ปีที่เป็นอริคือ ขาล, เดือนที่เป็นมิตรคือ เม.ย., พ.ค., ธ.ค. เดือนที่เป็นอริคือ ก.พ. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกราบไหว้คือ “เจ้าพ่อเห้งเจีย” และ “เจ้าพ่อพระกาฬ” ที่ลพบุรี ส่วน เลขที่เป็นมงคลคือ 1, 5, 6, 8

“ปีระกา” ปีที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีระกาคือ มะโรง, มะเส็ง, ฉลู ปีที่เป็นอริคือ เถาะ, ชวด, จอ เดือนที่เป็นมิตรคือ เม.ย., พ.ค., ม.ค. เดือนที่เป็นอริคือ มี.ค., ต.ค., ธ.ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเกิดปีระกาควรกราบไหว้คือ “แชเล่งเอี๊ย-เจ้าพ่อมังกรเขียว” หรือ “พระนเรศวรมหาราช” และ เลขมงคลคือ 2, 5, 6, 9

“ปีจอ” คนเกิดนักษัตรปีที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีจอคือ เถาะ, ขาล, มะเมีย ปีที่เป็นอริคือ มะโรง, ฉลู, ระกา เดือนที่เป็นมิตรคือ มี.ค., ก.พ., มิ.ย. เดือนที่เป็นอริคือ เม.ย., ก.ย., ม.ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกราบไหว้คือศาล “เจ้าพ่อเสือ” และ “ไต่ฮงกง” ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เลขที่เป็นมงคลคือ 3, 4, 5, 8

“ปีกุน” ปีนักษัตรและคนเกิดนักษัตรปีที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดปีกุน หมอนิด-กิจจา บอกว่า... คือปี ขาล, เถาะ, มะแม ปีที่เป็นอริคือ มะเส็ง, วอก เดือนที่เป็นมิตรคือ ก.พ., มี.ค., ก.ค. เดือนที่เป็นอริคือ พ.ค., พ.ย. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกราบไหว้คือศาล “เจ้าพ่อเสือ” และสำหรับผู้ที่เกิดปีกุนนั้น เลขที่เป็นมงคลคือ 3, 4, 8, 0

ก็ย้ำกันอีกเช่นเคย...ว่าเรื่องดวง-เรื่องเคล็ดต้องใช้วิจารณญาณ
กับใครที่เชื่อถือ...ข้อมูลที่แจงมาข้างต้นอาจพอเป็นแนวทาง
มิใช่ยุให้งมงาย...แต่เพื่อให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทในปีใหม่ !!!.


จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์