ปีใหม่คนเก่า
วันและวัน ผันผ่าน เนิ่นนานนัก
แต่นี้จัก เริ่มดิถี เป็นปีใหม่
สุขสดชื่น สมหวัง ดังตั้งใจ
สบโชคชัย สุขี ปีใหม่มา

ที่อับโชค โรคร้าย ทำลายขันธ์
จงหายพลัน พลังเลิศ ประเสริฐกล้า
ที่อกหัก รักหน่าย ใครระอา
ให้รักมา หมายมั่น เร็วทันใด

วันและวัน ผันผ่าน เนิ่นนานนัก
แต่นี้จัก เริ่มดิถี เป็นปีใหม่
สำหรับคน พ่ายแพ้ แก่หัวใจ
ปี..เดือน..ใด ความหมาย..คงคล้ายกัน.
udorn.

********