อันกตัญญูนี้ มีดีว่าหลายอย่าง ไผคิดทำคิดสร้าง คนนั้นสิเจริญ
ไผผู้ทำเสยไว้ บ่เคยไปตอบแทนท่าน แถมยังคิดชั่วสร้าง สิจมม้างลงสู่ดิน