โอมขี้เผิ่งดวงดีสีกูงาม ปานเทียนเลียน เดือนห้า น่ากูหันปานกงพระแก้ว ยังบอกแล้ว ปานโลกโลกา สาวอยู่บ่ได๋หั้ยแล่นมาหา สามอยู่นาหั้ย แล่นมาหอม โอม สหาวติด สาวจบอ้าย ดีนักแล
ตั้ง นโม 3 จบก่อน เด้อ นิ้วนางสีเวียนซ้าย