วิธีแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาเนื่องจากเครื่องเคยติดไวรัส
หัวข้อมีประมารนี้ครับ
1. เข้าโปรแกรม Registry Editor ไม่ได้

2. เข้า Task Manager ไม่ได้

3. Title Internet Explorer มีข้อความผิดปกติ เช่น Hacked by …

4. Folder Options ในเมนู Tools ของโปรแกรม Explorer หาย

5. ไม่สามารถ Double Click Drive ต่างๆ ได้

ผมเขียนไว้นานแล้วพึ่งได้เข้ามาเล่นในบ้านมหาเลยเอามาแจกเผื่อเป็นประโยชน์ครับ

อ่านได้ที่นี้ หรือ Download เอกสาร pdf ไปเก็บไว้อ่านครับ