เงินนั้นสำคัญไฉน?

เงินนั้นสำคัญไฉน?

นอกจากความร่ำรวยแล้วยังมีอะไรให้คนฝันถึงอีก เพราะยุคนี้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ เงิน เท่านั้น

แต่ผู้มีสติปัญญามองเห็นว่า แม้เงินที่อยู่ในปากก็ยังไม่สามารถจะเอาไปได้ ทำไมชีวิตทั้งชีวิตจึงคลั่งไคล้หลงใหลกับคำว่า เงิน หรือ เพราะคิดว่าเงินสามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้


เงิน มีค่าเพียงอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ชิวิตเท่านั้นเงินไม่สามารถดลบันดาลให้มนุษย์พบแสงสว่างแห่งความจริงได้ว่า ชีวิตคือความทุกข์ เพราะว่าเงินคือสิ่งที่โกหกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาว่า ชิวิตคือความสุข

ทรัพย์สินบางอย่างมีค่าในตัวของมันเอง แต่บางอย่างก็สมมุติขึ้นมา ค่า ของทรัพย์สินมีมากเท่าใด โทษ ของทรัพย์สินก็มีมากเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของตน หาใช่ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินนั้นไม่ และ ความรู้จักพอ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ Kiss