สิทธิ์ของใจเธอรักใตรก็ไม่ผิด

เธอลองคิดสักนิดฉันผิดไหม

ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ

เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ

อยากจะรักรักเธอไม่เพ้อพบ

อยากจะพบพบเธอที่ห่วงหา

อยากบอกรักรักเธอทุกเวลา

สิ่งควรค่าคือรักเธอเสมอไป