เธอไม่สนไม่มีความรักกลับ

ฉันจะยอมรับทุกสิ่งที่ได้มาจากฟ้า

หัวใจฉันมีเธอเพราะอยากมีตลอดมา

โดยไม่ขอสนว่าเธอมีหัวใจไว้เพื่อใคร

สุดขอบฟ้าคือโลก สุดโศกคือเศร้า

สุดเหงาคืออกหัก สุดที่รักคือเธอ