เลิกทำนาแบบเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ "สวนไทยศิลป์"ลดต้นทุน-ข้าวราคาดี
ภาคเกษตรกรรมในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาภาวะการลงทุนสูงได้ผลผลิตต่ำ แต่สำหรับ "สวนไทยศิลป์" ที่หมู่ 8 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สามารถหาวิธีการลดต้นทุนการผลิต

และยังได้ผลผลิตสูงจากการแปลงนาข้าวที่เคยใช้สารเคมี มาเป็น "นาข้าวเกษตรอินทรีย์" อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ข้าวติดรวงสูง ได้ปริมาณมาก และมีคุณภาพดี

ไทยวัฒน์ อมรประภาธีรกุล วัย 55 ปี เจ้าของสวนไทยศิลป์ เล่าว่า ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 2,500 ไร่ เป็นนาข้าวเกษตรอินทรีย์ประมาณ 1,700 ไร่ ทางสวนจะเน้นแปลงนาปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ พันธุ์ข้าวที่ใช้เป็นพันธุ์ 105 ข้าวหอมแดง และข้าวสุพรรณบุรีธรรมดา เพราะให้เนื้อข้าวที่นุ่ม หุงขึ้นหม้อ นาข้าว 1,700 ไร่ จะได้ผลผลิตถั่วเฉลี่ย 700-900 กิโลกรัม ทำนาปีละ 2 หน "นาปี" ทำในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม หลังจากนั้นก็จะไถ่กลบต่อซัง ตากดิน เตรียมหว่านข้าวนาปรังในช่วงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม

เหตุที่ทำนาแค่ปีละ 2 หน เพราะต้องการจะให้เชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติทำหน้าที่เตรียมหน้าดิน ทิ้งระยะให้ดินมีโอกาสหายใจ เวลาหว่านข้าวก็ไล่หว่านไป วันนี้ 30 ไร่ พรุ่งนี้อีก 30 ไร่ เพื่อเวลาข้าวออกรวงจะไล่กันขึ้น เพราะถ้าหว่านทุกไร่พร้อมกันหมด 1,700 ไร่ คงเก็บไม่ทันแน่ และที่สำคัญนาข้าวที่นี่จะไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ที่หมักเองแทน

"ต้องบอกก่อนว่า นาข้าวที่เราปลูกแรกๆ ใช้ปุ๋ยเคมีผลผลิตที่ได้ก็ปานกลาง ระยะหลังๆ เปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ คือ นาโนจุลินทรีย์ และปุ๋ยเกษตรอินทรีย์รวมกัน ทำให้ได้ผลผลิตสูง ตอนนี้รายได้ดี พื้นที่ก็มาก ต้องซื้อเครื่องจักรมาช่วย เครื่องจักรที่ใช้ก็มีตั้งแต่เครื่องหยอดข้าว เกี่ยวข้าว เครื่องทำปุ๋ยอัดเม็ด เป็นต้น สาเหตุที่ต้องใช้เครื่องจักร เพราะคิดว่าคุ้มกว่าจ้างคนงาน น้ำมันก็เติมครั้งเดียวใช้ได้หลายวัน และรวดเร็ว แต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกขั้นตอน ใช้คนงานบ้างเป็นการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น และลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าจ้างแรงงานด้วย" เจ้าของสวน เล่าย้อนความหลัง

ไทยวัฒน์ บอกอีกว่า ราคาข้าวปีนี้ค่อนข้างดี ผลิตข้าวได้กว่า 1,000 ตัน ราคาท้องตลาดรับซื้อข้าวตกกิโลกรัมละ 10-10.50 บาท แต่ข้าวของเขาขายได้กิโลกรัมละ 14-15 บาท เพราะเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการรับรองจากศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย ของบริษัท เอมาร์ค จำกัด ซึ่งได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในด้านการตรวจวิเคราะห์การเกษตร การอาหารและยาโดยตรง คราวนี้ก็เหลือแค่รอยื่นเรื่องปลอดสารเคมีต่อเกษตรอำเภอเท่านั้น

"แต่เหตุผลหลักที่ทำให้นาข้าวเกษตรอินทรีย์ที่นี่ได้ผลผลิตสูง และต้นทุนการผลิตต่ำ เป็นเพราะเราใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเองจากหอยและไข่หอยเชอร์รี่ ขี้วัว ขี้ไก่กับฟางข้าว ทำให้ข้าวติดรวงมาก และวิธีการปลูกข้าวก็ไม่ควรจะหยอดถี่จนเกินไป จะทำให้ต้นกล้าแย่งอาหารกัน และกล้าจะไม่แข็งแรง" นี่เป็นเคล็ดลับดีๆ ที่เจ้าของสวน บอก

นอกจากนี้ สวนไทยศิลป์ยังมีหาดและรีสอร์ท รวมทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างกำลังสร้างเป็นอควาเรียมเลี้ยงปลาบึก และพันธุ์ปลาท้องถิ่นหลากชนิด ไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ พร้อมชมแปลงเกษตรสาธิตจำพวกพืชผักสวนครัวด้วย

รุ่งอรุณ โตบุญรอด หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก


หมายเหตุ - หากเมืองไทยเฮาหันมาใช้การเกษตรแบบอินทรีย์กันหมด คงจะดีหลายเน๊าะ นอกจากสิเพิงพาตัวเองได่แล้ว(เพราะลดต้นทุนได้หลาย แต่ว่าขายได้ราคาดี ตลาดมีความต้องการสูง เพราะคนเฮาทุกมื้อนี้ ต่างหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันหลายขึ้น) ยังเป็นการนำแนวทาง เศรษฐกิจแบบพอเพียงของพ่อหลวงเฮามาใช้อย่างถูกต้องนำ อยากให้ซอยกันส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุนนำกันหลายๆๆค่ะ ซอยกันคนละไม้คนละมือเน๊าะเพื่อเมืองไทยที่น่าอยู่ของเฮาสู่คน