..ภาษาอีสานจากเพลงบ้างเน๊าะ...

เพลงสาวจันทร์กั้งโกบ ของ พรศักดิ์ ส่องแสง

“ไม่อยากจะคิดสงสาร ไม่อยากจะคิดสงสาร
เมื่อเห็นสาวจันทร์นั่งซึม มีแฟนแล้วเขาก็ลืม
เขายืมร่างกายสาวจันทร์เชยชม
หมดสิ้นความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลม
สาวจันทร์นั่งครวญโศกตรม เขาเบื่อเชยชม หนีไปไม่ลา

ยามเขามาประหน้านั้น โอสาวจันทร์เจ้ากั้งโกบส่อง
ให้เขาลองกันจนหมดทุกท่า ทุกท่า โอ้ยทุกท่า ทุกท่า
เขากินแล้วแท่นแซ่วหนี อ้ายคนหวังดีคอยเตือนคอยห้าม
สาวจันทร์คนงามเจ้าเคียดให้พี่เขากินแล้วหนี
กั้งโกบ พ่อว่อ พ่อว่อ โอ้ย พ่อว่อ พ่อว่อ
ถูกเขาล่อจังแม่นสม หัวอกเจ้าตรมสมใจอ้ายเด้
หัวอกเจ้าเพสมใจอ้าย สมใจอ้าย

กั้งโกบ หมายถึง กิริยาอาการที่ใช้มือป้องตาระหว่างคิ้ว
เพื่อป้องกันแสง ในเนื้อเพลงนี้จึงหมายถึงว่า สาวจันทร์ป้องตา
มองหาผู้ชาย

เคียด หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงความโกรธ ในเนื้อเพลงนี้
สาวจันทร์โกรธที่ถูกตักเตือนในเรื่องของการคบหากับผู้ชาย

ไผ หมายถึง ใคร

ซัง หมายถึง ชัง ....

เว่า หมายถึง พูด