หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 16

หัวข้อ: มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

Blogger
 1. #1
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ ตรี ศรีเมืองใหม่
  วันที่สมัคร
  Apr 2006
  ที่อยู่
  หนุ่มอุบล คนศรีเมืองใหม่
  กระทู้
  4,797

  มงคลชีวิต ๓๘ ประการ


  มงคลชีวิต ๓๘ ประการ เป็นหมวดธรรมะที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการนำไปปฎิบัติเพราะเป็นหมวดธรรมะที่เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกัน และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือฝึกให้เป็นคนดี, สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง, ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์, บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม, ธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่, การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป, ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส และยังประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น คือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส สามารถทำพระนิพพานให้แจ้ง สร้างบารมีให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุด
  ปฐมนิเทศน์ มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
  มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล
  มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต
  มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
  มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
  มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน
  มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ
  มงคลที่ ๗ พหูสูต
  มงคลที่ ๘ มีศิลปะ
  มงคลที่ ๙ มีวินัย
  มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต
  มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา
  มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร
  มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา-สามี
  มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง
  มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน
  มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม
  มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ
  มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ
  มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป
  มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
  มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม
  มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
  มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน
  มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ
  มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู
  มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล
  มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน
  มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย
  มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ
  มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล
  มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ
  มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์
  มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ
  มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
  มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
  มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก
  มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี
  มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม

 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ นิลมณีหยก
  วันที่สมัคร
  Aug 2007
  กระทู้
  681

  มงคลชีวิต

  มงคลชีวิต กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ บ่าวเซียงน้อย มงคลชีวิต
  มงคลชีวิต ๓๘ ประการ เป็นหมวดธรรมะที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการนำไปปฎิบัติเพราะเป็นหมวดธรรมะที่เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกัน และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือฝึกให้เป็นคนดี, สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง, ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์, บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม, ธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่, การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป, ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส และยังประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น คือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส สามารถทำพระนิพพานให้แจ้ง สร้างบารมีให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุด
  ปฐมนิเทศน์ มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
  มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล
  มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต
  มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
  มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
  มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน
  มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ
  มงคลที่ ๗ พหูสูต
  มงคลที่ ๘ มีศิลปะ
  มงคลที่ ๙ มีวินัย
  มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต
  มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา
  มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร
  มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา-สามี
  มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง
  มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน
  มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม
  มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ
  มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ
  มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป
  มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
  มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม
  มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
  มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน
  มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ
  มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู
  มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล
  มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน
  มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย
  มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ
  มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล
  มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ
  มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์
  มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ
  มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
  มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
  มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก
  มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี
  มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม
  บ่มีข้อ 39 เบาะอ้ายบ่าวเซียงน้อย เผิ่นว่าเก้าดีสิบดีเด้ ฮ่าฮ่าฮ่า

 3. #3
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ ฅนภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  2,446
  บล็อก
  1
  [WMV]http://www.whitemedia.org/berm/mongkhonchiwith.wmv[/WMV]

  ขออนุญาติแจมเด้อครับอ้ายบ่าวเซียงน้อย

 4. #4
  มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ

  อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุห์ทัย นิโรธ มรรค

  ทุกข์ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่กที่พอใจ ไม่สบายกายไม่สบายใจ

  สมุห์ทัย เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ เพราะเกิดจากความอยาก

  นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ละความอยากต่าง ๆ ให้น้อยที่สุดจนหมดไป

  มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
  :)

 5. #5
  จอนฟอนน้อยขี่ดื้อ
  Guest
  แจ่มขนาดจ้าอ้ายเซียง (T)

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเคน
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  อุบลฯ เมืองดอกบัวงาม
  กระทู้
  362

  มงคลชีวิต

  มงคลชีวิต

  ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม ทางแห่งความล่มจมจะตามมา
  ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า ท่านจะพบกับปัญหาเรื่อยไป
  ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
  ถ้าท่านกลัวจนเกินไป ท่านจะทำอะไรไม่ได้ความ
  ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม ท่านจะพบกับความเดือดร้อน
  ถ้าท่านขาดความพอดี ท่านจะเป็นหนี้เขาตลอดกาล
  ถ้าท่านหวังแต่ความสนุก ท่านจะเป็นทุกข์มหาศาล
  ถ้าท่านขาดความยั้งคิด ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย
  ถ้าท่านทำใจสงบ ท่านจะพบกับความสุขที่เยือกเย็น  พอดีว่าข้อความนี้บ่าวเคนบ่ฮู้ว่า เป็นคำสอนของพระอาจารย์ท่านได๋
  กะเลยบ่ได่ให่เครดิตมา ณ ที่นี้

 7. #7
  ลานบุญ
  Guest
  สาธุ...สาธุ...สาธุ

 8. #8
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
  วันที่สมัคร
  Feb 2009
  ที่อยู่
  สวิส....พะนะ
  กระทู้
  588
  อ่านแล้วมันกะแมนคือเพิ่นวาอิหลีนั่นล่ะ...

 9. #9
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ อ้ายเขียว
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  กระทู้
  507

  คำคม : มงคลชีวิต 38 ประการ

  มงคลชีวิต 38 ประการ
  คำคม : คงไม่มีคำคมใดที่มีคุณค่าไปกว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีเทวดามาถามคำถามว่า "คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ" อันเป็นที่มาของ "มงคลชีวิต 38 ประการ" ที่ใครปฏิบัติตามย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

  มงคลที่ 1.ไม่คบคนพาล

  อย่าคบมิตร ที่พาล สันดานชั่ว
  จะพาตัว เน่าดิบ จนฉิบหาย
  แม้ความคิด ชั่วช้า อย่ากล้ำกราย
  เป็นมิตรร้าย ภายใน ทุกข์ใจครัน
  ท่านว่าลักษณะของคนพาลมี ๓ ประการคือ

  1. คิดชั่ว คือการมีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริต มีความพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดเป็นชอบ
  2. พูดชั่ว คือคำพูดที่ประกอบไปด้วยวจีทุจริตเช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ
  3. ทำชั่ว คือทำอะไรที่ประกอบด้วยกายทุจริตเช่น การฆ่าสัตว์ ลักขโมย ฉ้อโกง ฉุดคร่าอนาจาร ประพฤติผิดในกาม

  รูปแบบของคนพาล มีข้อควรสังเกตุคือ

  1. ชอบแนะนำไปในทางที่ผิด หรือที่ไม่ควรแนะนำ อาทิเช่น แนะนำให้ไปเล่นการพนัน ให้ไปลักขโมย ให้กินยาบ้า ให้เสพยา ชวนไปฉุดคร่าอนาจาร เป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นพาล
  2. ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ อาทิเช่น ไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนให้เรียบร้อย แต่กลับชอบจะไปก้าวก่ายยุ่งกับหน้าที่การงานของผู้อื่น หรือไปจับผิดเพื่อนร่วมงาน แกล้ง ยุยง นินทาว่าร้ายกันและกัน เป็นต้น
  3. ชอบทำผิดโดยเห็นสิ่งผิดเป็นของดี อาทิเช่น การสูบยาได้เป็นฮีโร่ เห็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนโง่ไม่กินตามน้ำ ชอบรับสินบน ทุจริตในหน้าที่ หรือช่วยพวกพ้องให้พ้นจากความผิด เป็นต้น
  4. จะโกรธเคืองเมื่อพูดเตือน อาทิเช่น การเตือนเรื่องการเที่ยวเตร่ เตือนเรื่องการดื่มเหล้า กลับบ้านดึก เตือนเรื่องการคบเพื่อนเป็นต้น คนพวกนี้จะโกรธเมื่อได้รับการตักเตือน และไม่รับฟัง
  5. ไม่มีระเบียบวินัย อาทิเช่น ไม่เข้าคิวตามลำดับก่อนหลัง แต่ชอบแซงคิวอย่างหน้าด้านๆ ทิ้งขยะลงคลอง หรือข้างทาง ไม่เคารพกฏหมายของบ้านเมือง หรือของท้องถิ่น เป็นต้น


  .......ฟ้าวไปจั๊กคราวก่อน..เดี๋ยวสิมาต่อให้จบคับ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อ้ายเขียว; 07-05-2010 at 16:16.

 10. #10
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ขวัญใจบ้านมหา 2012
  สัญลักษณ์ของ สาวมุก
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  มุกดาหาร
  กระทู้
  672
  อ่านบ่ทันได้ฮอดไส อ้ายเขียวกะสิฟ้าวไปไสล่ะบาดนิ มาเขียนต่อให้จ๊บเด้อจ้า....น้องสิถ่าอ่านอยู่เด้อ..

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •