บ่ฮู้ว่าบ้านตุเจ้าเอื้นหยังน้อ บ้านข่อยเอิ้นบักมาย เป็นหน่วยน้อยๆๆดอกยามสุขสิเป็นสีเหลืองกินแล้วแซบๆหวานพร้อม แต่ว่าสิมีแต่อยฅู่โคกเด้อ โคกนิโคกเก็บเห็ดเด้อบ่แม่น
โคกผีหลอก สิมีแต่ยามคนเก็บเห็ดแต่ว่าสุมื้อนิบ่ฮู้ว่ามีบ่บุบ่ได้เข้าโคกเก็บเห็ดโดนแล้ว