คันเจ้าได้ขี่ช้าง อย่าฟ่าวเบิดดังเหิน อย่าได้เสินเสินหัว แหย่งสะพานพาฮ้าย คันได้บินบนฝ้ายเฮือเหาะขับขี่ อย่าสิแงะสิแง้นแงนถ้อยว่าโต ตั้งแต่เซื้อซาตซ้างแห่งหยิ่งสูงศักดิ์ มันกะยังตกตมหล่มคลองคาค้อย ซือว่ากุญซรซ้างนิแนวสูงศักดิ์ไหญ่ ตายย่อนมดแดงน้อย แนวนั่นกะหากมี