..อย่าพูดว่าเธอเข้าใจ
เพราะสิ่งที่เป็นไปบอกเสมอว่าเธอไม่เคยเข้าใจฉัน
คนที่ถูกทิ้ง...กับคนที่ทิ้งกัน
จะอย่างไรนั้นก็ไม่เหมือนกันหรอกคนดี
สู้เธอเดินจากไปเงียบๆดีกว่า
แล้วปล่อยให้ความเย์็นชาเกิดขึ้นตรงนี้
ถ้าจะทำร้ายกันก็ไม่ต้องการให้เธอเป็นคนดี
ถ้าไม่รู้สึกถึงความเจ็บที่มี...
ก็อย่าพูดว่าตอนนี้เธอเข้าใจ....