อัจฉริยะสร้างได้...กับคุณวนิษา เรช(หนูดี)

<embed src=http://tv.sanook.com/vdo/player/movie14.swf?contentID=219165&embed=true&userID=219165 type='application/x-shockwave-flash' allowFullScreen='true' width='425' height='350' bgColor='#000000'></embed>