ทรงลุง - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย

[MUSIC]http://baanmaha.us/jolo/Pimjai/021.wma[/MUSIC]

ทรงลุง - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย