รักแล้วรอหน่อย - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย

[MUSIC]http://baanmaha.us/jolo/Pimjai/030.wma[/MUSIC]

รักแล้วรอหน่อย - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย[