พระคาถาทำน้ำมนต์แก้อากาบ้า

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
....อิมัสมิงกาเย ปฐวีธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา
สัญญาปรินามะนัง นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
....อิมัสมิงกาเย เตโชธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา นะโมพุทธายะ
....อิมัสมึงกาเย วาโยธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา นะโมพุทธายะ
ยะทาพุทโธนะ

ควรปลุกเสกให้ได้ ๑๐๘ จบ และ ในวันต่อมา เมื่อมีเวลว่าง ก็ควรปลุกเสกอีก
ปลุกเสกบ่อย ๆ ด้วยจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ เมื่อน้ำหมดก็เติมใหม่ได้
ไม่ช้าไม่นาน อาการบ้า สติฟั่นเฟือน จะค่อย ๆ หายไปแล